FAQs Complain Problems

शाखाहरु

Wednesday, August 25, 2021 - 16:57

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी कृषि ज्ञान केन्द्रको सूचना।

Friday, June 18, 2021 - 18:12

वर्षे घाँसको विउ र बिरुवाहरु वितरण सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, December 16, 2020 - 15:20

करार सेवा मार्फत पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Monday, December 7, 2020 - 15:25

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Monday, December 7, 2020 - 15:25

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, October 29, 2020 - 19:58

यस गाउँपालिका र अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि औषधि खरिद कार्यको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको मिति २०७७/०६/२२ गते प्रकाशित सूचना अनुसार यस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा रीतपूर्वक दर्ता भएका मध्य श्री मुक्तिनाथ मेडिको फार्म,महालक्ष्मी न.पा - ५, ललितपुर खरिद कार्यको लागि छनौट भएको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Pages