FAQs Complain Problems

गाँउपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय-२०८१/०३/०९ ८०/८१ 06/23/2024 - 14:14 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं १३.pdf
कार्यपालिका बैठक निर्णय-२०८०/०३/०३ ८०/८१ 06/23/2024 - 14:12 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८१-०३-०३.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय-२०८०/०१/२५ ८०/८१ 06/23/2024 - 14:07 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं १०.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय-२०८१/०१/१७ ८०/८१ 06/23/2024 - 14:06 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं ९.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय-२०८०/१२/०७ ८०/८१ 06/23/2024 - 14:05 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं ८.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय-२०८०/११/११ ८०/८१ 06/23/2024 - 14:03 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं ६.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय-२०८०/१०/०७ ८०/८१ 06/23/2024 - 14:02 PDF icon का.पा बैठक नं ५.pdf
२०७९ फाल्गुन ९ ७९-८० 02/22/2023 - 12:25 PDF icon फाल्गुन ९.pdf
२०७९/०३/१० को गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय ७८/७९ 06/26/2022 - 11:15 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९-०३-१०.pdf
२०७९/०३/०६ को गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय ७८/७९ 06/26/2022 - 11:14 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९-०३-०६.pdf

Pages