FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका-२०७८ ७९-८० 02/08/2023 - 12:48 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका-२०७८.pdf
महाकुलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता कार्यबिधि २०७७ ७७/७८ 06/27/2021 - 22:26 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता कार्यबिधि २०७७.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्था सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 10/08/2020 - 12:31 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्था सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४
स्थानिय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४ ७६/७७ 10/08/2020 - 12:30 PDF icon स्थानिय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४
महाकुलुङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७४ ७४/७५ 10/08/2020 - 12:27 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७४
ब्यवसाय दर्ता तथा कर ब्यवस्थापन कार्यबिधि,२०७६ ७६/७७ 10/08/2020 - 12:23 PDF icon ब्यवसाय दर्ता तथा कर ब्यवस्थापन कार्यबिधि,२०७६
'घ' वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 10/08/2020 - 12:18 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र कार्यविधि,२०७४
ग्रामिण कुखुराको ह्याचरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 10/08/2020 - 12:15 PDF icon ग्रामिण कुखुराको ह्याचरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६
रेन्बो ट्राउट मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि,२०७६ ७६/७७ 10/08/2020 - 12:13 PDF icon रेन्बो ट्राउट मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि,२०७६
ब्यवसायिक पशुपन्छीपालन सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 10/08/2020 - 12:11 PDF icon ब्यवसायिक पशुपन्छीपालन सञ्चालन कार्यविधि,२०७६

Pages