FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महाकुलुङ गाउँपालिका स्थानीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/07/2024 - 11:30 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिका स्थानीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
महाकुलुङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको शिक्षा ऐन, २०८० ८०/८१ 12/08/2023 - 15:09 PDF icon गाउँपालिका शिक्षा ऐन.pdf
स्थानिय सेवा तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ७९-८० 07/13/2023 - 14:15 PDF icon तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यव.pdf
विषम परिस्थितिमा कक्षोन्नतिका लागि विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजना प्रकाशन र प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०७७ ७९-८० 06/26/2023 - 11:44 PDF icon विषम परिस्थितिमा कक्षोन्नतिका लागि विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजना प्रकाशन र प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०७७
सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 17:02 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 17:01 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf
व्यापारिक फर्म दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 17:01 PDF icon व्यापारिक फर्म दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८.pdf
वातावरण तथा प्राकृतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 17:00 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७८.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 16:59 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधि,२०७८.pdf
महाकुलुङ वन ऐन, २०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 16:58 PDF icon महाकुलुङ वन ऐन, २०७८.pdf

Pages