FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचारःस्वास्थ्य शाखा

Monday, June 10, 2024 - 16:14

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, November 8, 2023 - 12:18

महाकुलुङ गाउँपालिका(वडा कार्यालयहरु सबै),

सरोकारवालाहरु सबै,

बुङ, सोलुखुम्बु ।

Wednesday, January 19, 2022 - 10:56

Invitation for sealed quotation

1. Procurement of medicine

2. Procurement of Surgical Item

3. Procurement of Medical Equipment

Wednesday, December 16, 2020 - 15:20

करार सेवा मार्फत पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Thursday, October 29, 2020 - 19:58

यस गाउँपालिका र अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि औषधि खरिद कार्यको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको मिति २०७७/०६/२२ गते प्रकाशित सूचना अनुसार यस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा रीतपूर्वक दर्ता भएका मध्य श्री मुक्तिनाथ मेडिको फार्म,महालक्ष्मी न.पा - ५, ललितपुर खरिद कार्यको लागि छनौट भएको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Thursday, October 8, 2020 - 17:10

महाकुलुङ गाउँपालिका मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आवस्यक पर्ने बफर स्टोकको औषधिहरु सिलवन्दी दरभाउ पत्रका माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्ने भएकाले सप्लाई गर्न ईजाजत प्राप्त फर्म,सप्लायर्स एवं बिक्रेताहरुबाट निम्न शर्तको अधिनमा रही रितपुर्बकको शिलबन्दी दर भाउ पत्र पेश गर्नु हुन यो सुचना प्रकाशित गरीन्छ ।

Pages