FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व ०७५/७६ को लागि गाउँपालिका स्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरु ७५/७६ 02/22/2019 - 14:05 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरु आ.व ०७५/०७६
आ.व ०७५।०७६ को लागि वडा नं १ मा स्विकृत योजनाहरु । ७५/७६ 02/22/2019 - 14:01 PDF icon आ.व ०७५।०७६ को लागि वडा नं १ मा स्विकृत योजनाहरु ।
आ.व ०७५।०७६ को लागि वडा नं २ मा स्विकृत योजनाहरु । ७५/७६ 02/22/2019 - 13:58 PDF icon आ.व ०७५।०७६ को लागि वडा नं २ मा स्विकृत योजनाहरु
आ.व ०७५।०७६ को लागि वडा नं ३ मा स्विकृत योजनाहरु । ७५/७६ 02/22/2019 - 13:53 PDF icon आ.व ०७५।०७६ को लागि वडा नं ३ मा स्विकृत योजनाहरु
आ.व ०७५।०७६ को लागि वडा नं ४ मा स्विकृत योजनाहरु । ७५/७६ 02/22/2019 - 13:45 PDF icon वडा नं ४ को योजनाहरु-आ.व ०७५।०७६.pdf
आ.व ०७५।०७६ को लागि वडा नं ५ मा स्विकृत योजनाहरु । ७५/७६ 02/22/2019 - 13:25 PDF icon वडा नं ५ को योजनाहरु-आ.व ०७५।०७६.pdf
आ.व २०७४।७५ को वार्षिक स्विकृत सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण ७५/७६ 02/20/2019 - 17:14 PDF icon आ.व २०७४।७५ को वार्षिक स्विकृत सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण.pdf
आ.व ०७४/०७५ मा महाकुलुङ गाउँपालिकामा सम्पन्न भएका योजनाहरु । ७५/७६ 02/20/2019 - 16:32 PDF icon गाउँपालिकाको योजनाहरु-७४।७५.pdf