FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महाकुलुङ गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०८१/८२ ८०/८१ 06/25/2024 - 10:57 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०८१-८२.pdf
बजेट वक्तव्य आ.व. ८१/८२ ८०/८१ 06/24/2024 - 17:44 PDF icon बजेट वक्तव्य ८१-८२.pdf
बजेट वक्तव्य आ.व. २०८०/८१ ७९-८० 06/26/2023 - 10:34 PDF icon बजेट वक्तव्य आ.व. २०८०/८१
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.व २०८०/८१ ७९-८० 06/26/2023 - 10:33 PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.व २०८०/८१
बजेट वक्तव्य ०७९-८० ७८/७९ 06/27/2022 - 12:16 PDF icon बजेट वक्तव्य ०७९-८०.pdf
वार्षिक निति तथा कार्यक्रम ०७९/८० ७८/७९ 06/26/2022 - 11:42 PDF icon वार्षिक निति तथा कार्यक्रम ०७९-८०.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य ७७/७८ 06/27/2021 - 12:00 PDF icon बजेट वक्तव्य ७८-७९.pdf
आ.व ०७७/०७८ को स्वास्थ्य शाखा तर्फको स्विकृत कार्यक्रम । ७७/७८ 08/11/2020 - 14:57 PDF icon स्वास्थ्य शाखा.pdf
आ.व ०७७/०७८ को शिक्षा शाखा तर्फको स्विकृत कार्यक्रम । ७७/७८ 08/10/2020 - 12:50 PDF icon शिक्षा शाखा.pdf
आ.व ०७७/०७८ को पशुपन्छी सेवा शाखा तर्फको स्विकृत कार्यक्रम । ७७/७८ 08/10/2020 - 12:48 PDF icon पुशपन्छी सेवा शाखा.pdf

Pages