FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य ७७/७८ 06/27/2021 - 12:00 PDF icon बजेट वक्तव्य ७८-७९.pdf
आ.व ०७७/०७८ को स्वास्थ्य शाखा तर्फको स्विकृत कार्यक्रम । ७७/७८ 08/11/2020 - 14:57 PDF icon स्वास्थ्य शाखा.pdf
आ.व ०७७/०७८ को शिक्षा शाखा तर्फको स्विकृत कार्यक्रम । ७७/७८ 08/10/2020 - 12:50 PDF icon शिक्षा शाखा.pdf
आ.व ०७७/०७८ को पशुपन्छी सेवा शाखा तर्फको स्विकृत कार्यक्रम । ७७/७८ 08/10/2020 - 12:48 PDF icon पुशपन्छी सेवा शाखा.pdf
आ.व ०७७/०७८ को कृषि तर्फको स्विकृत कार्यक्रम । ७७/७८ 08/09/2020 - 11:20 PDF icon कृषि-वार्षिक विकास कार्यक्रम.pdf
बजेट वक्तव्य आ.व.०७७/०७८ ७७/७८ 07/28/2020 - 14:27 PDF icon बजेट बक्तब्य २०७८.pdf
आ.व ०७६/०७७ को स्वास्थ्य तर्फको स्विकृत कार्यक्रम ७६/७७ 09/04/2019 - 13:27 PDF icon आ.व ०७६/०७७ को स्वास्थ्य तर्फको स्विकृत कार्यक्रम।
आ.व ०७६/०७७ को कृषि तर्फको स्विकृत कार्यक्रम । ७६/७७ 08/11/2019 - 10:56 PDF icon CCF01102020.pdf
वार्षिक निती तथा कार्यक्रम आ.व ०७६/०७७ ७६/७७ 06/28/2019 - 12:03 PDF icon वार्षिक निती तथा कार्यक्रम ०७६।०७७.pdf
बजेट भाषण आ.व २०७६/७७ ७६/७७ 06/27/2019 - 17:23 PDF icon आ.व २०७६।०७७ को लागि असार १० गते बसेको गाउँ सभामा प्रस्तुत भएको बजेट भाषण

Pages