FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० बमोजिम चौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हानको  सूचना।

प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाः २०८०/११/१६

विद्यार्थीको विवरण सच्याउने/आवेदन फारम भरी पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

विद्यार्थीको विवरण सच्याउने/आवेदन फारम भरी पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि भर्नुपर्ने फारमः https://mahakulungmun.gov.np/content/Unemployment-registration-form

Pages