FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सेनिटरी प्याड खरिदका लागि दरभाउ पेत्र गर्ने सम्बन्धी सूचना

सेनिटरी प्याड खरिदका लागि दरभाउ पेत्र गर्ने सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०८१/८२ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम एवं बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन तथा छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Pages