FAQs Complain Problems

सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री जनप्रतिनिधिज्यूहरु(सबै),
श्री सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरु(सबै),
श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु(सबै),
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

आर्थिक वर्ष: