FAQs Complain Problems

पशुमा नश्र्ल सूधार गर्न कृत्रिम गर्भाधान सेवा नियमित रुपमा सञ्चालन हुने बारे सूचना ।

पशुमा नश्ल सूधार गरी उत्पादन  एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्धेश्यले बाख्रा, गाई र भैसीमा कृत्रिम सेवा नियमित रुपमा सञ्चालन गरिने व्यहोरा यो सूचना मार्फत अनुरोध छ ।

सम्पर्क
श्री विनोद बाबु बस्नेत (९८६०५५३१६०)

श्री अनिल राई (९८४०२४६२११)

पशुमा नश्र्ल सूधार गर्न कृत्रिम गर्भाधान सेवा नियमित रुपमा सञ्चालन हुने बारे सूचना ।

आर्थिक वर्ष: